Általános feltételek


Adatkezezelési elveink
Az ÚjésHasznaltGSM.hu oldalai regisztráció nélkül használhatóak, de egyes szolgáltatások (pl. Értesítés kiküldése) csak regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció feltétele a UjesHasznaltGSM.hu honlapon regisztrált e-mail cím, és a kért adatok megadása.
Adatkezelés, adatvédelem
Felelősségi kérdések
A UjesHasznaltGSM nem vállal felelősséget a regisztrációs adatok elvesztéséből fakadó károkért.

A UjesHasznaltGSM biztosítja, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait bármikor módosíthassa, kiegészíthesse, illetve korábban rendelkezésre bocsátott adatainak törlését kérje. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos, a regisztrációhoz elengedhetetlen személyes adatainak törlésével a UjesHasznaltGSM szolgáltatásainak használati jogáról lemond.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében.

A UjesHasznaltGSM.hu oldalon a tőle független GSM Boltok teszik közé árajánlataikat. A UjesHasznaltGSM.hu oldalon szereplő ajánlatok tartalmáért a UjesHasznaltGSM nem vállal felelősséget.

A UjesHasznaltGSM teljes körben kizárja a felelősséget valamennyi, a Felhasználó vagy harmadik személy által a www.UjesHasznaltGSM.hu weboldalon létrehozott tartalom tekintetében, e körben sem anyagi, sem erkölcsi kártérítés nem terheli. Ennek értelmében, Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétett tartalom törléséből, megsemmisüléséből, elvesztéséből eredő károkért UjesHasznaltGSM semmilyen felelősséget nem vállal.

UjesHasznaltGSM kizárja a felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó vagy harmadik fél által a www.UjesHasznaltGSM.hu weboldalon nyilvánosságra hozott tartalmat mások rendeltetésellenesen vagy jogsértő módon használják fel, így többek közt azok kereskedelmi célú felhasználásából eredő károkért.

A UjesHasznaltGSM nem vállal felelősséget a technikai, műszaki problémákból adódóan szolgáltatásai átmeneti szünetelése miatt, abban az esetben sem, ha erről előzetesen nem nyújt tájékoztatást. UjesHasznaltGSM minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás minél gyorsabb helyreállítása érdekében.

A UjesHasznaltGSM fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeit belátása szerint módosítsa, kiegészítse. Erről a felhasználókat a www.UjesHasznaltGSM.hu weboldalon keresztül értesíti.
A HasznaltGSM honlapot üzemelteti
telefon.hu Bt (1075. Budapest Király u 3.)
E-mail cím: info@hasznaltgsm.hu